K a r a i
参数:
频率响应:  55 Hz - 20 kHz
标称指向:  水平:110°对称
最大声压级:139dB
RMS功率:   LF: 450W    HF: 80W
驱动单元:  LF: 2 x 8’’   HF: 1 x 3’’
额定阻抗:  8ohms
尺寸:    713 x250 x380 mm(W x H x D)
                                                                       重量:     23.5kg
概述:

    设计紧凑,极为轻巧,符合吊装和视觉限制的要求扩展了低频空间,能满足从平
直型到增强型的曲线需求还原人声和乐器声音的效果清澈、精确,可懂性强110°垂直
指向性,适合分散式扩声、补声、中央扬声器应用LA-RAK(LA8)先进的系统驱动和保护完
美的吊挂系统使安装精确快捷可选白色或RAL色彩系列。